WorkshopsWorkshops over verlies

Hoe gaan kinderen om met verlies? Hoe gaan volwassenen om met verlies? Hoe gaat men in gezinnen om met verlies?

Deze thema's worden in een workshops behandeld. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek, zowel door trainer als door deelnemer, worden de theorieën rondom rouw verduidelijkt. Ook zal er een enkele oefening worden gedaan om zelf te ervaren wat je kunt doen om (gezinnen) te ondersteunen. Onze workshops bieden voldoende handvatten om daarna beter om te gaan met verlies in de breedste zin van het woord.


Een workshop duurt minimaal 1 dagdeel en maximaal 2 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. Workshops kunnen door de week en/of in het weekend worden gegeven. Er is voldoende tijd in de workshop om casuïstiek of vragen te bespreken.

Doel en eindtermen van deze workshop:

Het kennismaken met de theorie van kinderen, jongeren en verlies (in de breedste zin van het woord) en casuïstiek inbrengen.

Na de training heb je kennis opgedaan over:

  • Het duale rouwproces model van Stroebe en Schut
  • Rouwmodellen en de rouwtaken volgens J.W. Worden
  • Materialen en technieken om hulp bij rouw te realiseren
  • Rouw signaleren die gecompliceerd is geraakt en doorverwijzen.

Na deze workshop ben je in staat om te onderscheiden wanneer er sprake is van rouwadequaat gedrag en wanneer je door moet verwijzen. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Workshops rouwmodellen

Werkwijze en didactische werkvormen

College en interactief vragen en casuïstiek bespreken.

Doelgroep

Professionals die werken met verlies. Dit kunnen coaches, therapeuten, maatschappelijk werkers zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten en begeleiders in de opvang van jeugdigen en volwassenen. Deze workshop wordt alleen incompany aangeboden.

"Dank je wel voor de verhelderende training over verlies. Ik heb zin om aan de slag te gaan met de geleerde methodieken".
(Monique, werkzaam bij Veilig Thuis)

Wil je op de hoogte gehouden worden over rouw of activiteiten van Het Nieuwe Rouwen?

 

Ja! Hou mij op de hoogte