Is een feestdag voor een kind in rouw nog leuk?

Een feestdag is voor een kind vaak harstikke leuk, maar hoe is het thuis? Is het voor de ouder(s) ook leuk? Dat is van invloed op het ‘feest’gevoel.

Wil je meer informatie over rouw?