TrainingenTweedaagse training kinderen, jongeren en verlies

De training die worden verzorgd zijn praktijkgericht. Je krijgt concrete handvatten, gekoppeld aan een theoretische onderbouwing, zodat je de dag na de training direct aan de slag kunt gaan. We gaan actief aan de slag met de verschillende methodieken die er zijn in het omgaan met kinderen die rouwen om dood of echtscheiding, of die geconfronteerd worden met ziekte in het gezin.

Inzicht in blokkades

De training geeft dankzij de gerichte opdrachten ook inzicht in de eigen blokkades en pijnpunten. Het is altijd belangrijk te weten waar je deze zitten als je met andere mensen werkt, zodat je ook snapt waarom bepaalde dingen zo moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan. Een training duurt minimaal 2 dagen (of 4 dagdelen). Workshops kunnen door de week en/of in het weekend worden gegeven.

Trainingen hulpverleners

Doel en eindtermen van deze training:

Het grondig kennismaken met de theorie van kinderen, jongeren en verlies (in de breedste zin van het woord) in combinatie met concrete en praktische handvatten over hoe kinderen en jongeren begeleiden kunnen worden.

Na de training heb je kennis opgedaan over:

 • Werkvormen voor kinderen en jongeren die een verlies ervaren
 • De eigen relatie met verlies en rouw en hoe dit doorwerkt in de eigen professie
 • Het duale rouwproces model van Stroebe en Schut
 • Rouwmodellen en de rouwtaken volgens J.W. Worden
 • Helpende en niet-helpende interventies
 • Materialen en technieken om hulp bij rouw te realiseren
 • Rouw signaleren die gecompliceerd is geraakt en doorverwijzen.

Na deze training ben je in staat om kinderen en jongeren te begeleiden tijdens hun rouwproces. Daarbij speelt psycho-educatie voor ouders een grote rol. Tevens ben je in staat om door te verwijzen indien de situatie hierom vraagt.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Positie van de training: Voor deze training is accreditatie toegekend vanuit SKB (40,5 ptn), SKJ (17 ptn).

Werkwijze en didactische werkvormen

Je krijgt voorafgaand aan de training een reader met daarbij behorende vragen. Het beantwoorden van de vragen voorafgaand aan de training is onderdeel van de certificering. Naast het bestuderen van verplichte literatuur, komen de volgende didactische werkvormen komen aan bod:

 • Verwerkingsopdrachten
 • Rollenspelen
 • Oefeningen plenair, in tweetallen en sub-groepjes
 • Oefeningen m.b.t. reflectie op eigen houding, visie en valkuilen
 • Casuïstiekbespreking

Doelgroep

Professionals die werken met kinderen en jongeren en verlies. Dit kunnen coaches, therapeuten en maatschappelijk werkers zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten en begeleiders in de opvang van jeugdigen. Deze training wordt zowel incompany als bij open inschrijving (via Sociale Academie Utrecht) aangeboden.

"Dank je wel voor de verhelderende training over verlies. Ik heb zin om aan de slag te gaan met de geleerde methodieken".
(Monique, werkzaam bij Veilig Thuis)

Wil je op de hoogte gehouden worden over rouw of activiteiten van Het Nieuwe Rouwen?

 

Ja! Hou mij op de hoogte