Omgaan met rouw en verlies voor de professional

Rouwacademie training


Rouw volgt op een verlies. Rouw wordt vaak gekoppeld aan verlies door overlijden, maar je kan evengoed rouwen om bijvoorbeeld baanverlies, echtscheiding, gezondheid, verhuizing of covid.

In de dagelijkse praktijk kom je als hulpverlener heel veel rouw tegen. Als hulpverlener kun je het gevoel hebben met lege handen te staan. Wat zijn de juiste vragen? Waar mag je het wel of niet over hebben? Wat is een goede opbouw van de therapie? Wat kun je doen met je eigen gevoel van machteloosheid? 

Deze online training biedt kennis en houvast!

Kennis geeft houvast en begrip

 • Je cliënt kan het over niets anders hebben dan het verlies, je hebt gevoel geen vorderingen te maken. Doe je het wel goed?
 • Je hebt het gevoel dat er meer aan de hand is dan je cliënt laat zien. Hoe kun je aansluiten?
 • Je hebt zelf geleerd naar de toekomst te kijken maar je merkt dat je cliënt niet meegaat daarin. Wat kun je anders doen?
 • Je cliënt gaat de ene sessie heel goed en de andere weer helemaal niet. Wat is er aan de hand?
 • Je cliënt vertrouwt op jou om het nare gevoel op te lossen. Hoe kun je hiermee omgaan?
 • Je cliënt heeft geen idee hoe het leven weer op te bouwen. Waar kun je beginnen?
Simone Boersma
Een training die inzicht geeft in de complexiteit van rouw . Leoniek geeft op benaderbare en professionele wijze kennisoverdracht en weet hiernaast verbinding te leggen tussen de psycho sociale en psycho somatische vraagstukken. Je zult rouw anders zien en benaderen na het volgen van deze training.
SIMONE BOERSMA

kinderwijs-gouda.nl

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Omgaan met rouw en verlies geeft je alle tools om cliënten te begeleiden

“Omgaan met rouw en verlies bestaat uit acht modules. Deze bestaan steeds uit een introductievideo, een geschreven uitleg over de theorie rondom rouw en we sluiten af met een opdracht of casus. Als je kiest voor de training inclusief online trainingsavonden, komen we om de week online bij elkaar om telkens twee modules te bespreken en met elkaar in gesprek te gaan.

De lessen helpen je meer inzicht te krijgen in het rouwproces van je client, en met handreikingen hoe je jouw cliënt kan ondersteunen.

Je ontvangt: 

 • Een prachtige, duidelijk reader waarin je alle theorie kunt teruglezen
 • Links naar de online videos waarin ik, aan de hand van een powerpoint, de theorie uitleg
 • Praktische voorbeelden
 • Uitnodigingslink voor de online masterclasses via zoom
 • Contacten met andere cursisten zodat je met elkaar kunt sparren en intervisie kunt afspreken
 • De mogelijkheid om ingewikkelde rouwcasuïstiek aan mij voor te leggen
 • Indien je kiest voor de training inclusief vier online trainingsavonden: accreditatie vanuit verschillende beroepsverenigingen

Uiteraard kun je de training ook volgen zonder de online bijeenkomsten, dit heeft gevolgen voor het afgeven van een certificaat, de training is namelijk geaccrediteerd op het volgen van de training inclusief de bijeenkomsten.

De tijden van de vier online trainingsavonden zijn:

17 mei, 31 mei, 9 juni en 29 juni de afsluiting. Alle dagen werken we van 19.30 - 22.00 uur. Als je een keer niet kan, dan kun je een vervangende opdracht inleveren.

Accreditatie (alleen als je kiest voor het volgen van de online bijeenkomsten): SKJ 25,6 ptn / vFAS 4 ptn / Vaktherapie 32 ptn / NIP A&O A&G 24 PTN, Registerplein 32 ptn, LV-POH-GGZ 20 ptn, NVvPO 12 ptn.

Module 1: Verlies

In deze module kijken we naar wat er onder verlies wordt verstaan, wat verliesverwerken inhoudt en waarom het een term is die we zeker kunnen gebruiken, de verschillende vormen van verlies en de bio psychosociale verwevenheid van verliezen.

Module 2: Rouw


Wat zijn de verschillende visies op rouw en hoe passen deze nu (nog) in de huidige tijd? Welke rouwreacties zijn er te verwachten na de verschillende soorten verlies. Hoe wordt een rouwproces beïnvloed en hoe kun jij, als hulpverlener, daarbij ondersteunen.

Module 3: Rouw theorieën


Welke rouw theorieën worden er vandaag de dag gehanteerd en wat voegen ze voor jou, als hulpverlener, toe? Wat is de invloed van hechting op het rouwproces en welke coping stijlen kun je bij je cliënt herkennen. Waarom zien we vaak verschil in rouw tussen man en vrouw en hoe kun je dat in jouw hulpverleningspraktijk gebruiken?

Module 4: Soorten rouw


Wat is normaal in een rouwproces. Wanneer loopt jouw client vast in de rouw en zou je eventueel door moeten verwijzen? Waaraan herken je een persistent complexe rouwstoornis (gecompliceerde rouw)? Wat zijn de risicofactoren daarvoor en wat kun jij daar aan doen? Waarom loopt niet iedereen in het gezin gelijk op in de rouw? Hoe kun je het HART model gebruiken om de verliezen in kaart te brengen.

Module 5: Omgaan met rouw


Deze module is helemaal gericht op jouw rol als hulpverlener. De angst dat je het soms niet goed doet, kan juist leiden tot het niet goed doen, daar gaat het over bij de secundaire victimisatiepatronen. We kijken naar de technieken die je in gesprekken kunt toepassen en hoe jij van betekenis kunt zijn voor je cliënt. Hoe emoties een grote rol spelen en jij ze kunt verdiepen om nog verder te komen. Hoe temper je de stress bij je cliënt?

Module 6: Verliesbegeleiding bij echtscheiding


Rouw na echtscheiding wordt vaak wel erkend, maar niet herkend. De focus gaat naar het conflict. Hoe kun je je cliënt helpen naar de pijn van het verlies te gaan? Hoe kun je dat doen zonder de kinderen erbij te betrekken? Hier gaan we ook in op de SCHIPaanpak, een herstelmodel na echtscheiding.

Module 7: Methodieken


In deze module krijg je een overzicht en bespreken we de verschillende methodieken die je kunt inzetten, zowel bij 'normale' rouw als bij een persistente complexe rouwstoornis (als je niet doorverwijst). 

Module 8: Afronding


Aan de hand van de afscheidsrede van Johan Maes ga je reflecteren op jouw eigen kijk op het hulpverleningsproces. Ook bereid je je voor op de eindpresentatie die je tijdens de laatste online bijeenkomst gaat geven. 

Ben jij er klaar voor en wil jij graag ontdekken

 • Hoe jij je cliënt goed kunt begeleiden als er ook verlies speelt?
 • Hoe jij om kunt gaan met het machteloze gevoel dat rouw kan oproepen?
 • Hoe jij naar de verliezen kunt gaan die onder het probleem schuilgaan? 
 • Wanneer rouw problematisch wordt/is?
 • Hoe de rouwtheorieën jou kunnen helpen in je begeleiding?
 • Hoe je jouw cliënt helpt het leven weer op te pakken na een groot verlies?

Start dan nu 'Omgaan met rouw en verlies voor de professional' voor de prijs van € 249,00 (excl. btw) inclusief vier trainingsavonden of € 149,00 (excl. btw) zonder deelname aan de trainingsavonden

Wil je misschien eerst even contact om te onderzoeken of deze training bij jou aansluit? Dat kan! Mail of bel! 

Na 17 mei gaat de prijs van de training omhoog

Wil je misschien eerst even contact om te onderzoeken of deze training bij jou aansluit? Dat kan! Mail of bel! 

Wil je meer informatie over rouw?