Omgaan met jeugdigen en verlies voor de professional

Rouwacademie training


Rouw volgt op een verlies. Rouw wordt vaak gekoppeld aan verlies door overlijden, maar een jeugdige kan evengoed rouwen om bijvoorbeeld baanverlies, echtscheiding, gezondheid, verhuizing of covid.

Kinderen en jongeren die bij jou worden aangemeld komen met diverse problematiek. Onder veel problematiek zit een verlies. Juist als je met jongeren te maken hebt, kun je als hulpverlener niet goed weten wat nu 'goed' is en wat niet. Wat zijn de juiste vragen? Waar mag je het wel of niet over hebben? Hoe begeleid je ouders in het omgaan met hun kind(eren)? Wat is een goede opbouw van de therapie? Wat kun je doen met je eigen gevoel van machteloosheid? 

Deze online training biedt kennis en houvast!

Kennis geeft houvast en begrip

 • De jeugdige is zo blij, moet je hem/haar wel confronteren?
 • Je hebt het gevoel dat er meer aan de hand is dan de jeugdige laat zien. Hoe kun je aansluiten?
 • De jeugdige geeft één lettergrepige antwoorden, wat nu?
 • De ouder vertrouwt op jou om het probleem bij de jeugdige op te lossen. Hoe kun je hiermee omgaan?
 • De jeugdige laat geen 'verbetering' zien, wat nu?
 • De ouders willen niet de waarheid aan de jeugdige vertellen, hoe ga jij daarmee om?
 • Wat is de contra indicatie om met een jeugdige te gaan werken?

Omgaan met rouw en verlies geeft je alle tools om jeugdigen te begeleiden

“Omgaan met jeugdigen en verlies bestaat uit tien modules. Deze bestaan steeds uit een instructievideo, een geschreven uitleg over de theorie rondom rouw en we sluiten af met een opdracht of casus. We komen om de week online bij elkaar voor een trainingsavond om telkens twee modules te bespreken en met elkaar in gesprek te gaan.

De lessen helpen je meer inzicht te krijgen in het rouwproces van de jeugdige, en met handreikingen hoe je jouw cliënt én zijn ouders kan ondersteunen.

Je ontvangt: 

 • Een prachtige, duidelijk reader waarin je alle theorie kunt teruglezen
 • Links naar de online videos waarin ik, aan de hand van een powerpoint, de theorie uitleg
 • Praktische voorbeelden
 • Uitnodigingslink voor de online trainingsavonden via zoom
 • Contacten met andere cursisten zodat je met elkaar kunt sparren en intervisie kunt afspreken
 • De mogelijkheid om ingewikkelde rouwcasuïstiek aan mij voor te leggen

Dit is een pilot training! Daarom nu nog een speciale prijs!

De volgende bijeenkomsten voor de online bijeenkomsten zijn na de zomer 2023. 

Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur een email naar info@hetnieuwerouwen.nl

Accreditatie:  Vaktherapie: 25 ptn, SKJ 20,3 ptn, Registerplein 28 ptn, LV-POH-GGZ 20 ptn.

Ben jij er klaar voor en wil jij graag ontdekken

 • Hoe jij de jeugdige goed kunt begeleiden als er verlies speelt?
 • Hoe jij om kunt gaan met het machteloze gevoel dat rouw kan oproepen?
 • Hoe jij naar de verliezen kunt gaan die onder het probleem schuilgaan? 
 • Wanneer rouw problematisch wordt/is?
 • Hoe de rouwtheorieën jou kunnen helpen in je begeleiding?
 • Hoe je jeugdigen helpt zich weer fijn te voelen na een groot verlies?

Kijk dan nu op de website voor de training die start januari 2024

Wil je meer informatie over rouw?