Omgaan met jeugdigen en verlies voor de professional

Rouwacademie training


Rouw volgt op een verlies. Rouw wordt vaak gekoppeld aan verlies door overlijden, maar een jeugdige kan evengoed rouwen om bijvoorbeeld baanverlies, echtscheiding, gezondheid, verhuizing of covid.

Kinderen en jongeren die bij jou worden aangemeld komen met diverse problematiek. Onder veel problematiek zit een verlies. Juist als je met jongeren te maken hebt, kun je als hulpverlener niet goed weten wat nu 'goed' is en wat niet. Wat zijn de juiste vragen? Waar mag je het wel of niet over hebben? Hoe begeleid je ouders in het omgaan met hun kind(eren)? Wat is een goede opbouw van de therapie? Wat kun je doen met je eigen gevoel van machteloosheid? 

Deze online training biedt kennis en houvast!

Kennis geeft houvast en begrip

 • De jeugdige is zo blij, moet je hem/haar wel confronteren?
 • Je hebt het gevoel dat er meer aan de hand is dan de jeugdige laat zien. Hoe kun je aansluiten?
 • De jeugdige geeft één lettergrepige antwoorden, wat nu?
 • De ouder vertrouwt op jou om het probleem bij de jeugdige op te lossen. Hoe kun je hiermee omgaan?
 • De jeugdige laat geen 'verbetering' zien, wat nu?
 • De ouders willen niet de waarheid aan de jeugdige vertellen, hoe ga jij daarmee om?
 • Wat is de contra indicatie om met een jeugdige te gaan werken?

Omgaan met rouw en verlies geeft je alle tools om jeugdigen te begeleiden

“Omgaan met jeugdigen en verlies bestaat uit tien modules. Deze bestaan steeds uit een instructievideo, een geschreven uitleg over de theorie rondom rouw en we sluiten af met een opdracht of casus. We komen om de week online bij elkaar voor een trainingsavond om telkens twee modules te bespreken en met elkaar in gesprek te gaan.

De lessen helpen je meer inzicht te krijgen in het rouwproces van de jeugdige, en met handreikingen hoe je jouw cliënt én zijn ouders kan ondersteunen.

Je ontvangt: 

 • Een prachtige, duidelijk reader waarin je alle theorie kunt teruglezen
 • Links naar de online videos waarin ik, aan de hand van een powerpoint, de theorie uitleg
 • Praktische voorbeelden
 • Uitnodigingslink voor de online trainingsavonden via zoom
 • Contacten met andere cursisten zodat je met elkaar kunt sparren en intervisie kunt afspreken
 • De mogelijkheid om ingewikkelde rouwcasuïstiek aan mij voor te leggen

Dit is een pilot training! Daarom nu nog een speciale prijs!

De volgende bijeenkomsten voor de online bijeenkomsten zijn in 2023: 10 mei, 24 mei, 7 juni, 28 juni en 4 juli (afsluiting en certificering). Uiteraard kun je de training ook volgen zonder de bijeenkomsten, dit heeft gevolgen voor het afgeven van een certificaat.

 
De tijden van de vijf online trainingsavonden zijn altijd 19.30 - 22.00 uur.

Accreditatie:  Vaktherapie: 25 ptn, SKJ 20,3 ptn, Registerplein 28 ptn, LV-POH-GGZ 20 ptn.

Module 1: Verlies

In deze module kijken we naar hoe we met jeugdigen werken, wat er onder verlies wordt verstaan, wat verliesverwerken inhoudt en waarom het een term is die we zeker kunnen gebruiken, de verschillende vormen van verlies. We kijken naar hoe hechting het rouwproces beïnvloedt en de verschillende manieren van omgaan met verliezen. 

Module 2: Rouw


Wat zijn de verschillende visies op rouw en hoe rouwen jeugdigen anders dan volwassenen? Welke rouwreacties zijn er te verwachten na de verschillende soorten verlies. Hoe wordt een rouwproces beïnvloed en hoe kun jij, als hulpverlener, daarbij ondersteunen.

Module 3: Rouw theorieën


Welke rouw theorieën worden er vandaag de dag gehanteerd en wat voegen ze voor jou, als hulpverlener, toe? Wat is de invloed van hechting op het rouwproces en welke coping stijlen kun je bij je cliënt herkennen. Waarom zien we vaak verschil in rouw tussen man en vrouw en hoe kun je dat in jouw hulpverleningspraktijk gebruiken?

Module 4: Rouw en de ontwikkelingsstadia


Wat is de invloed van de leeftijd op hoe jeugdigen een verlies ervaren, hoe ze rouwen? Wat is herkenbaar en wat is de invloed daarvan op jouw werk als professional? 

Module 5: Rouwreacties en uitingen


Wat laten jeugdigen zien als ze rouwen? Wat is normaal en wanneer moet jij als professional iets (extra's) doen? Welke mythes zijn er? Met welke vragen worstelen kinderen en hoe ga jij daar als hulpverlener mee om? 

Module 6: Jeugdigen en echtscheiding


Een echtscheiding is een specifiek rouwproces. Wat kun je waarnemen bij de jeugdigen? Hoe kun je helpen? Hoe ga je ermee om als de ouders van deze jeugdigen elkaar niet in de ogen kunnen kijken? Hoe help je bij loyaliteit? Hoe voorkom je ouderonthechting? Waar moet de jeugdige geholpen worden en waar de ouders? 

Module 7: Soorten rouw


Wanneer is er sprake van gecompliceerde rouw? Hoe herken je deze? Wat doe je met jeugdigen die uit andere culturen komen? 

Module 8: Omgaan met rouw


Deze module is helemaal gericht op jouw rol als hulpverlener. De angst dat je het soms niet goed doet, kan juist leiden tot het niet goed doen, daar gaat het over bij de secundaire victimisatiepatronen. We kijken naar de technieken die je in gesprekken kunt toepassen en hoe jij van betekenis kunt zijn voor je cliënt. Hoe emoties een grote rol spelen en jij ze kunt verdiepen om nog verder te komen. Hoe temper je de stress bij je cliënt?

Module 9: Methodieken


In deze module krijg je een overzicht en bespreken we de verschillende methodieken die je kunt inzetten. Hoe wordt het rouwproces beïnvloed? Wat kun jij daarmee? 

Module 10: Afronding


Aan de hand van vragen die gaan over de theorie en de afgelopen negen modules én vragen die gaan over wat jij meeneemt de therapiekamer in, kijken we hoe jij nu als professional in dit rouwproces kan staan. 

Ben jij er klaar voor en wil jij graag ontdekken

 • Hoe jij de jeugdige goed kunt begeleiden als er verlies speelt?
 • Hoe jij om kunt gaan met het machteloze gevoel dat rouw kan oproepen?
 • Hoe jij naar de verliezen kunt gaan die onder het probleem schuilgaan? 
 • Wanneer rouw problematisch wordt/is?
 • Hoe de rouwtheorieën jou kunnen helpen in je begeleiding?
 • Hoe je jeugdigen helpt zich weer fijn te voelen na een groot verlies?

Start dan nu 'Omgaan met jeugdigen en verlies voor de professional' voor de pilotprijs van € 249,00 (excl. btw)

Na 17 mei gaat de prijs van deze training omhoog

Wil je meer informatie over rouw?